Revize

Revize, kontroly a čištění komínů

Bezpečný provoz komínů a kouřovodů je  v dnešní době upraveno nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů a spotřebičů paliv není radno podceňovat. Sami znáte ze zpravodajství, jaké má důsledky jejich zanedbání.

Co je revize komínu? U revize komínu se jedná o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu. Revizi komínů provádí pouze revizní odborník, který posoudí všechny aspekty dle zmíněného zákona. V případě, že všechny podmínky jsou splněny, Vám předá revizní zprávu.

Oproti revizi komínu, která je jednorázovou záležitostí pro revizního technika, kontrola spalinových cest musí být prováděna kominíkem každoročně.
Kontrola spalinových cest zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu a kontrolu komína od shora až dolů. Je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů.

Nejvýhodnější, nejen finančně, ale i časově, je domluvit se s kominíkem zároveň s kontrolou, i na vyčištění komínu.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví - kominík.