Vložkování komínů

Upozornil Vás odborník na nefunkčnost komína? Je potřeba brát ho vážně a opravu komína naplánovat.

Důvodem pro vložkování komínů může být několik:

- doporučení odborníka

- původní vložka je již stará a nefunkční

- špatný tah komínu

- vložka v komínu není a  v místnosti cítíte zápach spalin

- plánujete změnit způsob vytápění

- všimli jste si pronikání sazí a nečistot do stěn v okolí komína apod.

Před samotným vložkováním náš zkušený kominík posoudí stávající stav a navrhne Vám nejlepší řešení. Společně se dohodneme jakou vložku použijeme, tak aby řešení vyvložkování bylo nejen funkční, ale i ekonomické.

Komín se vložkuje shora. Proto stačí provést bourací práce jen v místě napojení kouřovodu od spotřebiče do komína. Dále bouráme též u paty komínového tělesa, abychom zamontovali spodní zakončení vložky.